’Van aanbod naar aandacht’

Onderwijsinnovatie

Onderwijsinnovatie is het doelgericht verbeteren van het onderwijs door verandering en vernieuwing door te voeren. Verbeteren is een continuproces om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Zonder ontwikkeling geen groei en aanpassing aan de tijd. Bij kwaliteit denk ik dan aan; motivatie, plezier, gelijke kansen, effectiviteit, efficiëntie, contextrijkheid en levensechtheid. Innovatie in het onderwijs gaat zeker over digitalisering, automatisering en de inzet van technologie, maar vooral over de inzet van expertise in het leerproces van leerlingen op het moment dat zij die nodig hebben. Ongeacht waar deze vandaan komt. Specialisatie, arbeidsdeling, inzet technologie, leren buiten de school vanuit leerdoelen. Het leren van leerlingen faciliteren door alle KRACHTEN in het leren in te zetten.

Hoe onderwijsinnovatie het beste tot stand komt

Innovatie moet aangestuurd worden van ‘bovenaf’, maar dient te ontstaan van ‘onderaf’. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is van essentieel belang om onderwijsinnovatie succesvol te maken. Om veranderingen aan te brengen van ‘onderaf’ op een school, is het belangrijk vanuit verrichtingsvraagstukken te werken. Eigenaarschap komt bij ‘Andersom Organiseren’ van onderen af. Geef leerlingen in het innovatieproces een dominante rol. Zij zijn de Changeagents en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van innovatieve plannen.

Onderwijstransitie

Onderwijstransitie is het proces van het organiseren van het doceren door docenten naar het faciliteren van het leren van leerlingen. In een zin zet je de hele schoolorganisatie op z’n kop. Want scholen zijn meer instituten, die het doceren organiseren dan instituten die het leren voor leerlingen faciliteren (Will Richardson).

'It takes courage to change peoples hearts'

Een nieuw ecosysteem voor educatie

Voor ons houdt dit in dat we de omslag willen maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen. De school wordt zo een oefenplaats om het leren voor het leven van vandaag en morgen te laten plaatsvinden. Kinderen worden hier uitgenodigd om richting te geven aan hun eigen toekomst. Zie ook: www.schoolleidersvoordetoekomst.nl

Schoolleiders voor de toekomst